ЭСЯ-ны бүрэлдэхүүн

2022-12-08


Элчин Сайд

Дорж Баярхүү

Еmail: [email protected]

Нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга

Гагаа Энхбаяр

Еmail: [email protected]

Нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга

Батсуурь Дамба

Еmail: [email protected]

Нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга

Цийрэгзэн Буд

Еmail: [email protected]

Гуравдугаар нарийн бичгийн дарга

Чүлтэмсүрэн Баярмагнай

Еmail: [email protected]

Атташе

Чулуунбаатар

Болормаа

Еmail: [email protected]