images

Алдарт эх”-ийн одон

Зарлал

2024-01-23

26

“Алдарт эх”-ийн I, II дугаар зэргийн одон авах болзол хангасан эхчүүд дор дурдсан материалыг бүрдүүлэн 3 дугаар сарын 1-ний өдрөөс өмнө эх хувиар нь Астана хот дахь ЭСЯ болон Алматы хот дахь КТГ-ын байранд авч ирнэ үү⤵️ ℹ️

1. Өргөдөл (Монгол Улсын Ерөнхийлөгчид хандсан);

2. Өргөдөл гаргагч (ээж)-ийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар;

3. Хүүхдүүдийн төрсний гэрчилгээ, эсвэл иргэний үнэмлэхийн хуулбар;

4. Хүүхэд үрчилж авсан бол үрчлэлтийн гэрчилгээ эсвэл хүүхэд үрчилсэн тухай архивын лавлагаа (хүүхдийг заавал 3 наснаас өмнө үрчилж авсан байх ёстой);

5. Анкет зэрэг болно.

Анкет татах холбоос:

https://drive.google.com/file/d/1tD4c3IHVGegbghvnxZ37gAql-GVOYZgw/view?fbclid=IwAR0tehruMZnP3_L3tDSlhd3YS7trmcDlw3TvPICKd3o2ElvUiiaaGM49Rts⤵️